VANDTÆTNING

En stor del af Condor Entreprises arbejde består i at holde vand ude fra konstruktioner. Både for at beskytte konstruktionen, men ligeledes for at forbedre brugen af de områder, der bør være tørre.

I tilfælde af vandgennemsivning skal årsagen eller skaden lokaliseres. Tætning på den side, hvor vandbelastningen kommer fra er altid det bedste. Ofte er det dog umuligt eller forbundet med store omkostninger at frilægge konstruktionen.

Altaner, svalegang, p-dæk, broer etc.
Tætning på den vandbelastede side sker ved anvendelse af et elastisk materiale, der kan optage de bevægelser konstruktionen udsættes for.

Konstant vandbelastning
Her anvendes ’hårde’ materialer som forstærkes i konstruktionens bevægelige områder med et elastisk materiale.

Kældervægge og fundamenter mod jord
Her anvendes enten bitumenmembraner eller et cementbaseret membranprodukt. I konstruktionens bevægelige dele forstærkes membranen med en vævsarmering

Injektion
Vandtætning, hvor det ikke er muligt at frilægge konstruktionens belastede side sker ved injektion. Injektion sker ved at udfylde et utæt område, typisk en revne med et tætningsmateriale i hele konstruktionens dybde så tætningen reelt sker så tæt på kilden som muligt.

Betongulve mod jord
For at modvirke opstigende grundfugt igennem et gulv behandles overfladen med et dampspærrende materiale med god vedhæftning inden overfladebehandling.

 
 
  Version 0.62  •  19. april 16:32